Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Predstavitev aktivnosti EN-LITE na Mednarodni konferenci Fakultete za energetiko UM

23 10 2017

Predstavitev aktivnosti EN-LITE na Mednarodni konferenci Fakultete za energetiko UM Projekt EN-LITE je na Mednarodni konferenci »Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje«, ki jo je organizirala Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, predstavil svoje poglede na pomen energetske pismenosti ter dosedanje aktivnosti in prihodnje načrte.

Električna energija ni samoumevna

29 9 2017

Električna energija ni samoumevna ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki je eden glavnih podpornikov projekta EN-LITE, je pripravil zanimiv video, ki opozarja na to, da je za brezskrbno delovanje našega življenja potrebna zanesljiva oskrba z električno energijo.

Energetska pismenost na marketinško-medijski šoli Energetike.NET

24 7 2017

Energetska pismenost na marketinško-medijski šoli Energetike.NET Projekt EN-LITE je s predavanjem na letošnji poletni marketinško-medijski šoli Energetike.NET udeležence ozaveščal o pomenu energetske pismenosti.

Projekt EN-LITE sodeloval na poletni šoli Energetike.NET

06 7 2017

Projekt EN-LITE sodeloval na poletni šoli Energetike.NET Člana projekta EN-LITE, prof. dr. Marko Marhl iz Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pia Gaber, mlajša svetovalka v agenciji Consensus, ki je komunikacijski partner projekta EN-LITE, sta predavala na marketinško-medijski poletni šoli Energetike.NET.

EN-LITE na marketinško-medijski poletni šoli Energetike.NET

12 6 2017

EN-LITE na marketinško-medijski poletni šoli Energetike.NET Projekt EN-LITE letos sodeluje na marketinško-medijski poletni šoli, ki jo organizira Energetika.NET. V programu šole bosta predavala člana projekta EN-LITE prof. dr. Marko Marhl iz Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pia Gaber, mlajša svetovalka v agenciji Consensus, ki je komunikacijski partner projekta EN-LITE.

Predstavitev stališč EN-LITE na strateški energetski konferenci Razmislek o energetiki

07 6 2017

Predstavitev stališč EN-LITE na strateški energetski konferenci Razmislek o energetiki

Temeljna izhodišča za učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. Uveljavljenih je več pristopov, ki glede na okoliščine dajejo kar najboljše rezultate. V tem delu navajamo nekaj temeljnih izhodišč za učenje in poučevanje, povzetih po smernicah ameriškega nacionalnega sveta za raziskave (National Research Council).*

 

1. Po naravi smo ljudje raziskovalci in učenci.

Učenje je proces, ki temelji na predhodnem znanju in izkušnjah. Zato ima vsak izmed nas drugačen zbir znanj in izkušenj ter s tem nekoliko drugačno razumevanje delovanja fizikalnih, bioloških ali npr. družbenih sistemov. Učinkovito učenje in poučevanje je tisto, ki nadgrajuje pravilno usvojene pojme in s korekcijami odpravlja napačne.

 

2. Učinkovitost učenja je povezana z osredotočenostjo na ključne ideje, izkušnje in spoznanja.

Osredotočenost na ključne ideje, izkušnje in spoznanja – namesto na širok spekter vsebin, ki vodi v razpršenost in akumulacijo nepovezanih faktografskih znanj – omogoča učinkovito sprejemanje na novo pridobljenih znanj in sposobnost reševanja novih problemov. To je proces, ki ga morajo spremljati medpredmetno povezovanje ter povezovanje in prepletanje lastnih znanj in izkušenj.

Temeljna izhodisca za ucenje in poucevanjeTemeljna izhodisca za ucenje in poucevanje

Avtor: Marko Samec

3. Razumevanje si s časom izboljšujemo.

Razumevanje sveta, natančneje, razumevanje delovanja sistemov – še posebej razumevanje medsebojnih odvisnosti delov sistema – je proces, ki traja leta in zahteva stalen stik z obravnavanimi sistemi. Lahko bi rekli, da je to proces učenja, ki traja vse življenje. Zato je pomembno, da se poučevanje prilagaja razvojni in starostni stopnji skupine ter stopnji predhodnega znanja.

 

4. Vse vrste pismenosti zahtevajo tako znanje kakor tudi izkušnje.

Družboslovne in naravoslovne znanosti niso le paketi znanja, temveč jih bogatijo in dopolnjujejo številne praktične izkušnje, aplikacije in primeri dobre prakse. Tudi učinkovito učenje zahteva praktične izkušnje in temelji na izkustvenem učenju ter učenju z odkrivanjem in raziskovanjem, ki učence spodbuja k lastni aktivnosti, da s svojim izkustvom, pridobljenimi podatki in spoznanji oblikujejo svoja stališča (ki jih znajo zagovarjati), znajo oblikovati trditve in se dokopati do novih zaključkov.

 

5. Osebno zanimanje in navezava na osebne izkušnje izboljšujeta učinkovitost učenja.

Osebno zanimanje in osebne izkušnje so ključni del učinkovitega učnegaprocesa. Zato je pomembno, da učitelj obravnavano tematiko čim bolje poveže z izkušnjami učencev in poudari relevantnost njene obravnave. To ne izboljšuje zgolj samega procesa učenja, temveč je temelj vseživljenjskega učenja.

 

6. Možnosti izobraževanja morajo biti za vse enake in vsem dostopne.

Učinkovitost učenja zahteva ustrezna sredstva in možnosti, in ta sredstva in možnosti moramo prilagoditi potrebam vsakega posameznika.

__________________
* Povzeto po šestih temeljnih izhodiščih dokumenta “A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas”, National Research Council, Board on Science Education, 2011.

 

Zadnji tweeti

Na Mednarodni konferenci Fakultete za energetiko UM smo predstavili naše aktivnosti in pomen #energetskapismenost bit.ly/2zybqBk

4 weeks ago via TweetDeck

ELES, eden glavnih podpornikov projekta EN-LITE je pripravil zanimiv video o pomenu električne energije: bit.ly/2x1TVYr

29 9 2017 via TweetDeck

 

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh