Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Zaživela spletna simulacija Energetska mešanica

Zagotavljanje zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo je zahtevna in odgovorna naloga, ki jo vsi deležniki v elektroenergetskem sistemu odgovorno opravljajo. Da bi vsakdo lahko spoznal, kako deluje elektroenergetski sistem v Sloveniji in kako pomembno je uravnavanje razmerja med porabo in proizvodnjo električne energije, sta družbi GEN energija in ELES (obe tudi podpornika projekta EN-LITE) omogočili izdelavo zanimive in poučne spletne simulacije Energetska mešanica.

V spletni aplikaciji se vsakdo lahko preizkusi v vlogi operaterja slovenskih elektrarn. Oblikovati mora svojo energetsko mešanico in s proizvodnjo električne energije čim bolj slediti porabi električne energije. Pri tem lahko opazuje, kako njegove odločitve vplivajo na zanesljivost oskrbe, izpuste toplogrednih plinov in stroške oskrbe z električno energijo tekom enega dne. 

Vstopite v www.esvet.si in se tudi vi preizkusite kot operater slovenskih elektrarn. Nosilca projekta, družbi GEN energija in ELES, vam želita veliko uspeha in preudarnosti ter dodajata, da na srečo pri oskrbi z električno energijo pač ne gre računati;-)

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh