Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Energetska zbornica Slovenije vabi na konferenco in okroglo mizo

o zanesljivosti oskrbe evropskega trga z električno energijo.

Konferenco organizirata Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega Sveta in Energetska zbornica Slovenije v sodelovanju z Nemškim nacionalnim komitejem Svetovnega energetskega Sveta.

Prijave: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Osrednja vsebina konference je predstavitev študije Security of supply: a pan-European approach; The opportunities and requirements of greater cooperation across European electricity marketski jo je za Nemški nacionalni komite izdelala konzultantska hiša Prognos iz Švice. V študiji so obravnavane prednosti integracije na evropskem trgu električne energije. V študiji je zajeto petnajst (15) evropskih držav, žal Slovenije ni med njimi, zato smo se odločili za predstavitev njenih ugotovitev slovenski strokovni javnosti s področja elektroenergetike.

Dogodek bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku.

Konferenca z okroglo mizo bo trajala do dve uri in pol.

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh