Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Knjižica »ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki«

Celotna knjižica intervjujev je prosto dostopna tukaj.

Knjižica »ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki«Knjižica »ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki«

Izvirnik: Knjižica »ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki« (.pdf)

Urednica: mag. Mojca Drevenšek (EN-LITE in Consensus)

Strokovni pregled (izobraževalni vidik gradiva): prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru)

Lektoriranje: Živa Čebulj s.p.

Kreativna zasnova in oblikovanje: UD, Urška Dolenc s.p.

Oblikovanje infografik: Nataša Zorko (sklopi 1, 3, 4, 5, 6 in 10) in Urška Dolenc s.p. (sklopi 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 in 14)

Priprava zemljevida (sklop 12): Tanja Koželj (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Koordinacija izvedbe projekta: mag. Jelka Miranda Razpotnik in Tanja Teršar / Založba Rokus Klett, d.o.o.

Fotografije: David Guček / arhiv Založbe Rokus Klett, Mateja Jordović Potočnik

Izdajatelj: EN-LITE Društvo za spodbujanje energetske pismenosti

Tisk: Schwarz Print, d. o. o.
Naklada: 6.000 izvodov
Mozirje, maj 2016

 

 

Na vrh