Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Odločitve o izbiri in rabi virov energije vplivajo na kakovost življenja posameznika in družbe.

 

7.1 Odločitve o izbiri in rabi virov energije vplivajo na ekonomsko varnost.

Odločitve o izbiri in rabi virov energije, ki jih sprejemamo posamezniki in družba, imajo ekonomske posledice. Te posledice se odražajo v stroških oskrbe z energijo ter v stabilnosti cen in dobave energije.

 

7.2 Odločitve o izbiri in rabi virov energije vplivajo na nacionalno varnost.

Varnost države je odvisna tudi od virov energije, s katerimi se oskrbuje. Tako je na primer država, ki ima na voljo raznolike, pretežno domače vire energije, varnejša od države, ki je pri svoji oskrbi z energijo v veliki meri odvisna od uvoza energentov iz drugih držav

 

7.3 Odločitve o izbiri in rabi virov energije vplivajo na kakovost okolja.

Človekove odločitve glede izbire in rabe virov energije vplivajo na kakovost okolja. Ti vplivi imajo pomembne posledice za kakovost življenja ljudi in drugih organizmov na Zemlji.

Slika: Oskrba z energijoSlika: Oskrba z energijo

 

7.4 Naraščajoče povpraševanje po fosilnih gorivih in njihove omejene zaloge vplivajo na kakovost življenja.

Danes se v veliki večini oskrbujemo z energijo iz fosilnih virov. Njihove zaloge so omejene. Na oskrbo z energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov moramo preiti, še preden bodo zaloge fosilnih goriv izčrpane. Sicer se bomo znašli v položaju, ko bo povpraševanje po energiji močno preseglo ponudbo razpoložljivih virov energije, to pa bo imelo znatne družbene in ekonomske posledice.

 

7.5 Dostopnost virov energije vpliva na kakovost življenja.

(Ne)dostopnost virov energije vpliva na človekovo zdravje, možnost izobraževanja, družbenoekonomski položaj, enakopravnost med spoloma, sodelovanje na globalni ravni in kakovost okolja.

 

7.6 Odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije na določene dele prebivalstva vplivajo bolj kot na druge.

Izbira in izkoriščanje virov energije imata ekonomske, družbene in okoljske posledice. Revnim, marginaliziranim in manj razvitim delom prebivalstva prinaša izboljšanje oskrbe z energijo pomembne pozitivne učinke. Hkrati so prav ti deli prebivalstva najbolj ranljivi. Zato lahko spremembe v oskrbi z energijo nanje učinkujejo tudi negativno.

 

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh