Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Količina energije, ki jo porabimo v družbi, je odvisna od številnih dejavnikov.

 

6.1 Varčevanje z energijo je eden izmed načinov, kako upravljati vire energije.

Varčevanje z energijo ali učinkovita raba energije pomeni zmanjševanje količine energije, ki jo porabi človeška družba. Varčevanje z energijo pomeni zmanjševanje nepotrebne oziroma potratne rabe energije, učinkovitejšo rabo energije za določen namen, premišljeno izbiro virov energije in zmanjševanje rabe energije na splošno.

 

6.2 Človeška potreba po energiji narašča.

Naraščanje svetovnega prebivalstva, industrializacija in družbenoekonomski razvoj povečujejo potrebo po energiji. Družbe se lahko na to povečano potrebo po energiji odzovejo različno. Vsak tak odziv ima svoje posledice.

 

6.3 Viri energije na planetu Zemlja so omejeni.

Človeška družba s svojo porabo energije obremenjuje naravne procese, ki obnavljajo nekatere vire energije, in izkorišča tiste naravne vire, ki se ne obnavljajo.

 

6.4 Družbene in tehnološke inovacije vplivajo na količino energije, ki jo porabi človeška družba.

Količino energije, ki jo porabi posamezna država (v celoti ali na prebivalca), lahko zmanjšamo. Zmanjšanje je lahko posledica tehnoloških ali družbenih inovacij in sprememb. Manjša poraba energije ne pomeni nujno tudi manjše kakovosti življenja. V veliki večini primerov manjša poraba pomeni večjo kakovost življenja v obliki večje ekonomske varnosti in državne neodvisnosti, zmanjšanihokoljskih tveganj in denarnih prihrankov.

 

6.5 Človeške navade in tehnične zasnove stvari, ki jih uporabljamo, vplivajo na količino energije, ki jo porabi človeška družba.

Posamezniki in družba lahko izvedejo posamezne aktivnosti in ukrepe, ki zmanjšajo porabo energije. Takšne aktivnosti so na primer spremembe navad ali spremenjene zasnove tehničnih naprav in infrastrukture, ki jo uporabljamo. Nekatere aktivnosti imajo večji učinek kot druge.

Slika: Energija in gospodinjstvoSlika: Energija in gospodinjstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Vsi izdelki in storitve imajo vgrajeno določeno količino energije.

Energija, ki se porabi v celotnem življenjskem ciklu posameznega izdelka ali storitve, se imenuje vgrajena energija. Vgrajena energija vključuje energijo, potrebno za izdelavo izdelka, pridobivanje surovin za izdelek ter transport izdelka in surovin, ter energijo, ki se porabi v času razgradnje in odstranitve izdelka. Kadar računamo porabo energije in ocenjujemo njene posledice in vplive, moramo nujno upoštevati tudi količino in vir energije, vgrajene v posamezne izdelke in storitve.

 

6.7 Količino porabljene energije lahko izračunamo, merimo in spremljamo.

Vsak posameznik, družba, organizacija ali vlada lahko na različne načine spremlja, meri in nadzoruje porabo energije. Za spremljanje porabe energije je pomembno razumeti stroške komunalnih storitev, poznati vire potrošniškega blaga in hrane ter poznati osnove učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, industriji, transportu in storitvenem sektorju.

Slika: Energijska nalepkaSlika: Energijska nalepka

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh