Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

 

4.1 Ljudje prenašamo in pretvarjamo energijo iz okolja v oblike, ki so uporabne (koristne) za človeške dejavnosti.

Med primarne vire v okolju spadajo goriva, kot so premog, nafta, zemeljski plin, uran in biomasa. Vsa primarna goriva razen biomase so neobnovljivi viri energije. Med primarne vire štejemo tudi obnovljive vire, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno obsevanje, veter, tekoča voda in geotermalna energija.

 

4.2 Človeška raba energije pozna meje in omejitve.

Industrija, transport, razvoj naselij (urbanizacija), kmetijstvo in večina ostalih človeških dejavnosti je tesno povezanih z vrsto in količino razpoložljive energije. Razpoložljivost virov energije je omejena z razporeditvijo naravnih virov, z razpoložljivostjo in obstojem potrebnih tehnologij, z družbenoekonomskimi politikami in z družbenoekonomskim statusom.

 

4.3 V fosilnih gorivih in v biomasi je shranjena zajeta energija sončnega obsevanja.

V fosilnih gorivih, to je v nafti, zemeljskem plinu in premogu, je shranjena sončna energija, ki so jo naravni proizvajalci (rastline, fotosintezni protisti in cianobakterije) zajeli že pred davnimi časi. V biomasi, to je na primer v hrani, lesu in v etanolu (biogorivo), je shranjena sončna energija, ki so jo proizvajalci zajeli, tik preden jo uporabimo kot vir energije. Energija, shranjena v teh gorivih, se sprosti ob poteku kemijskih reakcij, kot sta gorenje ali dihanje. Ob teh reakcijah se v atmosfero sprošča tudi ogljikov dioksid.

 

4.4 Ljudje transportiramo (prenašamo) energijo iz kraja v kraj.

Goriv zelo pogosto ne porabimo na samem kraju njihovega vira (nastanka), ampak jih prenašamo do porabnikov. Ta transport pogosto poteka prek velikih razdalj. Večina transporta goriv se opravi prek cevovodov, pa tudi z vlaki, ladjami in tovornjaki. Električno energijo lahko proizvedemo iz različnih virov energije in jo lahko potem spet pretvorimo v skoraj vse oblike energije. Električni daljnovodi se uporabljajo za prenos energije do oddaljenih lokacij. Elektrika ni primarni vir energije, temveč energijski prenosnik ali energijski vektor.

 

4.5 Ljudje proizvajamo električno energijo na različne načine.

Indukcija je pojav, ki se zgodi, kadar se relativno glede na električni vodnik premakne magnet ali se spremeni magnetno polje. Zaradi indukcije po električnem vodniku stečejo elektroni in s tem električni tok. Tako ljudje ustvarimo večino električne energije. Elektroni lahko stečejo tudi zaradi direktne interakcije z delci svetlobe. Na osnovi tega pojava delujejo fotovoltaične sončne celice. Poleg tega lahko električni tok povzročijo tudi elektrokemični efekt, piezoelektrični efekt in termoelektrični efekt.

 

4.6 Energijo lahko za kasnejšo uporabo shranimo na različne načine.

Primeri energijskih shramb so kemijske baterije, vodni zadrževalniki, stisnjen zrak, vodik in skladišča toplote. Shranjevanje energije je vedno povezano z izgubami ter je izpostavljeno številnim tehnološkim, okoljskim in družbenim izzivom. Vodik ni primarni vir energije, temveč energijski prenosnik ali energijski vektor.

 

4.7 Različni viri energije in različne oblike pretvorbe, transporta in skladiščenja energije imajo svoje prednosti in slabosti.

Vsak (izbrani) energetski sistem, od vira do porabnika, ima svojo lastno stopnjo energetske učinkovitosti, finančne stroške in okoljska tveganja. Energetski sistemi imajo tudi specifične vplive (posledice) na nacionalno varnost, nacionalno energetsko neodvisnost in dostopnost energije v državi.

 

Slika: Primarni viri za oskrbo Slovenije z energijoSlika: Primarni viri za oskrbo Slovenije z energijo

 

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh