Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Priročnik »Energetska pismenost: Osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraževanje o energiji«

Prevod in priredba: prof. dr. Marko Marhl, doc. dr. Tomaž Žagar, mag. Mojca Drevenšek

Uredila: Mojca Drevenšek

Lektoriranje: Katja Paladin

Oblikovanje in postavitev: Rokus Klett

Izdajatelj: RAZ:UM, Raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru

Izvirnik: Energy Literacy – Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education

Priročnik »Energetska pismenost: Osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraževanje o energiji«Priročnik »Energetska pismenost: Osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraževanje o energiji«

Ameriški izvirnik »Energy Literacy: Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education« je rezultat partnerskega sodelovanja 13 ameriških vladnih ter številnih znanstvenoraziskovalnih in izobraževalnih organizacij. Njegovega prevoda smo se lotili s prepričanjem, da tudi slovensko okolje potrebuje gradivo, ki bo kratko in jedrnato, pa vendar celovito in z različnih strokovnih zornih kotov opozorilo na pomen in prepletenost z energijo in energetiko povezanih vsebin in izzivov.

Priročnik skladno z izvirnikom ponuja celovito in multidisciplinarno osvetlitev energetske pismenosti: obsega sedem osrednjih načel ter po šest do osem temeljnih usmeritev za vsako od osrednjih načel. Pri tem izhaja iz osnov fizike, biologije in kemije, osnov energetskih sistemov in elektrotehnike, okoljskih ved, ekonomije, političnih ved, sociologije in komunikologije.

Pa vendar njegova ambicija ni zajeti čim več vsebin, ampak izpostaviti tiste, ki so za krepitev energetske pismenosti med državljani najbolj pomembne.

 

Na vrh