Simulator energetsko-podnebnih rešitev En-ROADS

Interaktivno in prosto dostopno orodje, ki na podlagi odprtih podatkov (Open Data) omogoča simulacije soočanja z globalnimi energetsko-podnebnimi izzivi.

Oglej si triminutni prikaz delovanja in funkcij simulatorja.

eng Vsebina je v angleškem jeziku.

Energetsko-podnebne rešitve: hiter pregled in podpora odločanju

En-ROADS (Energy Rapid Overview and Decision Support) ponuja 18 skupin ukrepov za znižanje globalne temperature do leta 2100. Izberi prave in jih ustrezno poveži.

Izberi ukrepe

Ukrepi

Oskrba z energijo

Premog

Odvrni ali spodbudi pridobivanje premoga in njegovega kurjenja v elektrarnah.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Zemeljski plin

Odvrni ali spodbudi vrtanje in kurjenje zemeljskega plina za pridobivanje energije.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Obnovljivi viri

Spodbujaj ali odvrni gradnjo sončnih, geotermalnih in vetrnih elektrarn.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Nafta

Odvrni ali spodbudi vrtanje, rafiniranje in porabo nafte za energijo.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Energija biomase

Odvrni ali spodbudi uporabo dreves, odpadkov in kmetijskih pridelkov za proizvodnjo energije.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Jedrska energija

Spodbujaj ali zaviraj gradnjo jedrskih elektrarn.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Novi brezogljični viri

Odkrij nov poceni vir električne energije, ki ne povzroča izpustov toplogrednih plinov.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Cena ogljika

Določi globalno ceno ogljika ali uvedi standard za čisto električno energijo.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Promet

Energetska učinkovitost

Povečaj ali zmanjšaj energetsko učinkovitost vozil, ladijskega in letalskega prometa.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Elektrifikacija

Povečaj nakup novih električnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov, ladij in letal.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Zgradbe in industrija

Energetska učinkovitost

Povečaj ali zmanjšaj energetsko učinkovitost zgradb, naprav in drugih strojev.

Elektrifikacija

Povečaj porabo električne energije v zgradbah, ogrevalnih sistemih in drugih strojih.

Rast

Prebivalstvo

Predvidi večjo ali manjšo rast prebivalstva.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Gospodarska rast

Predvidi večjo ali manjšo rast proizvedenega blaga in storitev.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Izpusti iz rabe tal in industrije

Krčenje gozdov

Zmanjšaj ali povečaj izgubo gozda na račun kmetijstva in lesnih proizvodov.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Metan in drugi plini

Zmanjšaj ali povečaj izpuste toplogrednih plinov: metana, dušikovega oksida in F-plinov.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Odvzem ogljika

Pogozdovanje

Zasadi nove gozdove in obnovi stare gozdove.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Tehnološki odvzem

Odstrani ogljikov dioksid iz zraka z novimi tehnologijami.

Več o tem ukrepuVsebina v angleškem jeziku

Pripravljamo:
spletno izobraževanje o energetsko-podnebnih izzivih Slovenije

Predlagaj temo

Postani En-ROADS podnebni ambasador!

Pridruži se skupini prostovoljcev, ki s pomočjo En-ROADS orodja po vsem svetu ozaveščajo o energetsko-podnebnih izzivih in rešitvah.

Pridruži se