Partnerji in podporniki društva

Naše aktivnosti v letu 2024 podpirajo:

Uresničevanje poslanstva društva EN-LITE so v obdobju od začetka našega delovanja strokovno, organizacijsko, materialno in/ali finančno podpirale naslednje organizacije (po abecednem redu):

 • Agencija za energijo,
 • Agencija RS za okolje,
 • ARAO,
 • Borzen,
 • Britansko veleposlaništvo v Ljubljani,
 • CER – Center energetsko učinkovitih rešitev,
 • Consensus Komunikacije za odgovorno družbo,
 • Društvo za ZN za Slovenijo,
 • EIMV,
 • Eko sklad,
 • Elektro Maribor,
 • ELES,
 • Energetika Ljubljana,
 • Energetska zbornica Slovenije,
 • EOL – Zelena Slovenija,
 • GEN energija,
 • GEN-I,
 • Geološki zavod Slovenije,
 • Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Institut »Jožef Stefan«,
 • Interenergo,
 • KOFEIN dizajn,
 • Memento,
 • Ministrstvo za infrastrukturo,
 • MiTeam,
 • Montel Energetika.NET,
 • Naš stik,
 • NEK,
 • NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica,
 • Plinovodi,
 • Prosperia,
 • Rokus Klett,
 • SAEE – Slovensko združenje za energetsko ekonomiko,
 • SAZU – Svet za energetiko,
 • Statistični urad RS,
 • Tehnički muzej Nikola Tesla Zagreb,
 • Univerza v Ljubljani,
 • Univerza v Mariboru,
 • Univerza v Novi Gorici,
 • Urbanistični inštitut RS,
 • Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani,
 • Zavod RS za šolstvo,
 • Znanost na cesti.