Energetski prehod

Podaj se v svet energetsko-podnebnega prehoda, razišči izzive, s katerimi se soočamo v Sloveniji in globalno, ter s pomočjo naše strokovne ekipe spoznaj možne rešitve.

Vstopi v spletni tečaj Energetski prehod.

Licenca Creative Commons
Kadar ni označeno drugače, so vse besedilne, grafične in video vsebine, objavljene na tem spletnem mestu objavljene pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.

Spletni tečaj smo ustvarili na platformi Canvas. Po kliku na povezavo zgoraj se registriraj in začni raziskovati svet energetike.

Ekipa

V spletnem tečaju z več kot 30. tehniškimi, naravoslovnimi in družboslovnimi strokovnjaki obravnavamo ključne družbene, inženirske, okoljske, podnebne in druge teme, povezane z energetskim prehodom Slovenije. Spoznaj našo multidisciplinarno ekipo.

Tečaj je odprt, kar pomeni, da ga lahko sooblikujete.

Sporočite nam, kaj vas zanima in kaj bi na tečaju (še) želeli izvedeti.

Komentarje, vprašanja in pobude nam lahko posredujete prek kontaktnega obrazca

ELES

Ekskluzivni podpornik priprave spletnega tečaja je družba ELES.

Že objavljene vsebine

Oskrba industrije z energijo

Vloga industrije in pomen energetskega prehoda za industrijo v Sloveniji

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

mag. Vekoslav Korošec

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za inženiring

<small>mag.</small> Vekoslav Korošec

Izzivi in priložnosti energetskega prehoda - pogled industrije

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

mag. Bojan Ivanc

Gospodarska zbornica Slovenije, Analitika

<small>mag.</small> Bojan Ivanc

Energija za industrijo (mladinski video)

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

Neža Prah Seničar

Neža Prah Seničar

Pogled energetsko intenzivne industrije na energetski prehod

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

Marko Drobnič

Talum d.d.

Marko Drobnič

Raba energije

Mobilnost

 • Izzivi defosilizacije pogonov v mobilnosti
 • Trendi razvoja trajnostne mobilnosti
 • Pomen ekosistemskega pristopa: sodelovanje med znanostjo,  industrijo in oblikovalci politik
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

prof. dr. Tomaž Katrašnik

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

<small>prof. dr.</small> Tomaž Katrašnik

Energetska učinkovitost v gospodinjstvih

 • Stanje in trendi
 • Energetsko učinkovite prenove: spodbujevalci in ovire
 • Pomen informiranja, izobraževanja, finančne in energetske pismenosti
 • Financiranje prenov in vloga subvencij za učinkovito rabo energije
 • Predlog ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

prof. dr. Jelena Zorič

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

<small>prof. dr.</small> Jelena Zorič

Energetska učinkovitost v podjetjih

 • Stanje in trendi
 • Odnos do energetske učinkovitosti v podjetjih, viri financiranja in vloga informacij
 • Spodbude in ovire za investicije v energetsko učinkovitost
 • Predlogi ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetjih
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

prof. dr. Nevenka Hrovatin

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

<small>prof. dr.</small> Nevenka Hrovatin

Ljudje, energija in okolje

Demografski razvoj

 • Demografski trendi v Sloveniji
 • Staranje prebivalstva v Sloveniji
 • Gostota poselitve
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

Martina Žnidaršič

Statistični urad RS (SURS)

Martina Žnidaršič

Ekonomski razvoj

 • Gospodarske napovedi: obeti v domačem in mednarodnem okolju
 • Gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov
 • Vpliv cen energentov na inflacijo
 • Slovenija in obeti na trgu dela
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

mag. Maja Bednaš

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)

<small>mag.</small> Maja Bednaš

Kakovost življenja

Tema je v pripravi.

Geopolitika energetike

 • Geopolitika energetike in izzivi v 21. stoletju
 • Geostrateški izzivi za EU in Slovenijo
 • Svetovna trgovina z energijo: kje so žarišča uvoza in izvoza energentov
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

doc. dr. Danijel Crnčec

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

<small>doc. dr.</small> Danijel Crnčec
Viri

Vsebine v pripravi

Stanje in izzivi podnebnih sprememb v Sloveniji

Dinamika podnebnih sprememb

 • Podnebne spremembe za nefizike – nekaj preprostih izračunov
 • Kaj prinašajo podnebne spremembe za Slovenijo?
 • Ukrepi za blažitev podnebnih sprememb: priložnosti in izzivi
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

dr. Žiga Zaplotnik

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

<small>dr.</small> Žiga Zaplotnik

Vplivi podnebnih sprememb

 • Kako spremljamo podnebje?
 • Kako se že in se bo v prihodnje spreminjalo podnebje v Sloveniji?
 • Vplivi podnebnih sprememb na sektorje v Sloveniji
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

mag. Mojca Dolinar

Agencija za okolje, Urad za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo

<small>mag.</small> Mojca Dolinar

Viri energije

Družbo poganja energija

 • O virih energije
 • Viri za oskrbo Slovenije z energijo
 • Raba energije v Sloveniji
 • Energetska uvozna odvisnost Slovenije
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

Mojca Suvorov

Statistični urad RS (SURS)

Mojca Suvorov
Viri

Stanje v slovenski energetiki

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

mag. Ana Vučina Vršnak

Energetska zbornica Slovenije

<small>mag.</small> Ana Vučina Vršnak

Slovenija v svetovni energetski trilemi in v monitorju energetskih izzivov

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

dr. Ivan Šmon

Energetska zbornica Slovenije – sekcija SNK WEC

<small>dr.</small> Ivan Šmon

Fosilna goriva

 • O premogu in njegovi rabi v Sloveniji (stanje in trendi)
 • O nafti in njeni rabi v Sloveniji (stanje in trendi)
 • O zemeljskem plinu in njegovi rabi v Sloveniji (stanje in trendi)

Tema je v pripravi.

Energija biomase

 • O biomasi (les za energetske potrebe)
 • Raba v Sloveniji
 • Stanje in trendi energetske izrabe biomase

Tema je v pripravi.

Obnovljivi viri energije

 • Razpoložljivost OVE (energija sonca in vetra) v Sloveniji
 • Stanje in trendi rabe OVE
 • Priložnosti in ovire (prednosti in slabosti)

Tema je v pripravi.

Hidro energija

 • Razpoložljivost hidro energije v Sloveniji
 • Stanje in trendi rabe hidro energije
 • Priložnosti in ovire (prednosti in slabosti)

Tema je v pripravi.

Jedrska energija

 • Pomen jedrske energije v Sloveniji in EU
 • Jedrska energija in uresničevanje podnebnih ciljev
 • Priložnosti in izzivi prihodnje rabe jedrske energije
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

prof. dr. Iztok Tiselj

IJS – Odsek za reaktorsko tehniko in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

<small>prof. dr.</small> Iztok Tiselj
Viri

Novi brezogljični viri

 • Fuzija: gorivo, tehnologija, varnost in vpliv na okolje; kje smo in kako naprej
 • Torijevi reaktorji: gorivo, tehnologija, prednosti in slabosti; prihodnji razvoj
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

prof. dr. Luka Snoj

Institut Jožef Stefan, Odsek za reaktorsko fiziko; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

<small>prof. dr.</small> Luka Snoj

Elektroenergetski sistem

Stabilnost omrežja

 • Elektroenergetsko omrežje/sistem in osnovne zakonitosti njegovega delovanja
 • Stabilnost elektroenergetskega sistema in kako jo zagotavljamo danes
 • Kako bodo spremembe (obnovljivi viri, trg z električno energijo, pametna omrežja) vplivale na zagotavljanje stabilnosti v prihodnosti
 • Zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

dr. Urban Rudež

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

<small>dr.</small> Urban Rudež

Elektroenergetsko omrežje Slovenije

 • Struktura elektroenergetskega omrežja
 • Izzivi sodobnega omrežja: obnovljivi viri, elektrifikacija prometa in transporta
 • Rešitve, ki bodo olajšale zeleni prehod
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

Prof. dr. Boštjan Blažič

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

<small>Prof. dr.</small> Boštjan Blažič

Raba tal in izpusti

Upravljanje gozdov v Sloveniji

 • Ekosistemske storitve gozdov
 • Tradicija in praksa sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja
 • Vloga urbanih gozdov pri blažitvi podnebnih sprememb
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

mag. Robert Hostnik

Zavod za gozdove Slovenije

<small>mag.</small> Robert Hostnik

Kmetijstvo in podnebje

 • Pomen kmetijstva v Sloveniji
 • Raba zemljišč
 • Struktura in trendi proizvodnje
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

dr. Tanja Travnikar

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za ekonomiko kmetijstva

<small>dr.</small> Tanja Travnikar

Toplogredni plini v kmetijstvu

 • Viri in trendi
 • Možnosti za zmanjšanje toplogrednih plinov
 • Prizadevanja kmetijske politike
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

dr. Jože Verbič

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za živinorejo

<small>dr.</small> Jože Verbič

Kmetijska zemljišča

 • Vir ali ponor toplogrednih plinov?
Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

dr. Borut Vrščaj

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire

<small>dr.</small> Borut Vrščaj

Energetsko-podnebno izobraževanje in ozaveščanje

Energija, podnebje in sistemska dinamika

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

prof. dr. Marko Marhl

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

<small>prof. dr.</small> Marko Marhl

O energetsko-podnebni pismenosti

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

mag. Mojca Drevenšek

Društvo EN-LITE in Consensus komunikacije

<small>mag.</small> Mojca Drevenšek

Energetsko-podnebni projekti: kako vključiti mlade?

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

Garsia Kosinac

GEN energija, Svet energije

Garsia Kosinac

Energetsko-podnebni projekti v programu Ekošola

Kdo predstavlja temo? Več info...
Temo predstavlja

mag. Gregor Cerar

Program Ekošola

<small>mag.</small> Gregor Cerar

Več informacij o tečaju

Vsebine spletnega tečaja so na voljo na zahtevo (on demand) glede na njihove časovne zmogljivosti (self-paced), in sicer kot odprti izobraževalni viri (Open Educational Resources). To pomeni, da si lahko tečaj prilagodiš svojem urniku in časovnim omejitvam.

Tvoje vprašanje, pobuda, komentar