Politika varstva osebnih podatkov

Pri EN-LITE Društvu za spodbujanje energetske pismenosti (v nadaljevanju: EN-LITE) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo, uporabljamo, vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu s Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter drugo ustrezno zakonodajo, ki daje EN-LITE pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev posameznika z informacijami o tem, na kakšen način in katere osebne podatke EN-LITE kot upravljavec obdeluje, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

EN-LITE se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdeloval v skladu s politiko varstva osebnih podatkov in teh podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko ima za posredovanje zakonsko ali drugo ustrezno pravno podlago.

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV

EN-LITE Društvo za spodbujanje energetske pismenosti
Nove Loke 35, 3330 Mozirje
Spletna stran: www.en-lite.si
E- naslov: info@en-lite.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu: info@en-lite.si.

PODLAGA ZA OBDELAVO IN NAMENI OBDELAVE

Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Politike, zbira naslednje splošne osebne identifikacijske podatke in podatke za stik, kot so: ime in priimek ter naslov e-pošte.

EN-LITE bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 • vaše soglasje oziroma privolitev,
 • izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca,
 • na podlagi zakonitega interesa.

Vaše osebne podatke bo EN-LITE obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. EN-LITE od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve

EN-LITE bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-novic) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novostih (v standardih in v publikacijah), storitvah kot tudi dogodkih pri upravljavcu ali pri tretjih osebah,
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oziroma si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
 • za zbiranje mnenj, komentarjev in pobud pri spletnem izobraževanju,
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova info@en-lite.si.

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti EN-LITE

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva EN-LITE

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V določenih primerih bo lahko EN-LITE za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, zbranih na podlagi ene izmed zgoraj navedenih pravnih podlag (privolitve, pogodba), sprejel določene varovalke za varstvo vaših osebnih podatkov, kot so psevdomizacija, kriptiranje, obdelava v agregirani obliki ali/in brisanje določenih vrst osebnih podatkov.

EN-LITE bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:

Trženjske, poslovne in druge tehnične analize, kot na primer analiziranje in ugotavljanje, iz katerih organizacij prihajajo udeleženci dogodkov in kakšne funkcije zasedajo v teh organizacijah, za vodenje evidenc, koliko in katerih dogodkov se je udeležil uporabnik, za vodenje evidenc v zvezi s podeljenimi potrdili, certifikati in licencami udeležencev dogodkov.

Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu s poglavjem Pravica do ugovora te Politike.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV, POGODBENA OBDELAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJE DRŽAVE (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni v društvu EN-LITE in obdelovalci osebnih podatkov, ki so za to neposredno pooblaščeni.

EN-LITE vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Z uporabo EN-LITE spletnega mesta in drugih storitev soglašate, da lahko EN-LITE posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupa spodaj naštetim obdelovalcem. Navedeni obdelovalci lahko vaše osebne podatke obdelujejo izključno v imenu in v skladu s pisnimi navodili društva EN-LITE, v mejah pooblastila, kot izhaja iz pogodbe med EN-LITE in obdelovalcem, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v Politiki. Obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo v nobenem primeru uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

EN-LITE sodeluje z naslednjimi obdelovalci:

S podjetjem MEMENTO d.o.o., Naselje Gredice 5, Odranci, 9233 Odranci, ima EN-LITE za potrebe obdelovanja osebnih podatkov v digitalni obliki sklenjeno Pogodbo o poslovnem sodelovanju in Pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.

Za izvajanje sestankov in webinarjev uporabljamo storitev Zoom ponudnika Zoom Video Communications, Inc. Ireland Limited (v nadaljevanju: Zoom). Zoom in povezana podjetja upravljajo z globalno strežniško infrastrukturo. Podatki, ki se obdelujejo v okviru interne komunikacije in izvajanja posameznih webinarjev se lahko prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora in so tako predmet zakonodaje države, kjer se nahajajo strežniki Zoom. Zoom ima glede mednarodnih prenosov podatkov registriran Ščit zasebnosti EU-ZDA. Z Zoom imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov s katero se zavezuje upoštevati EU pravila varstva osebnih podatkov. Več o pravilih zasebnosti: https://zoom.us/privacy. Uporaba storitev Zoom se izvaja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da optimiziramo delovanje naših storitev oz. za boljše upravljanje naših odnosov s strankami.

Za študijo uporabnikov uporabljamo storitev Google Analytics ponudnika Google ltd. s sedežem na Irskem. Google ltd. in povezana podjetja upravljajo z globalno strežniško infrastrukturo. Podatki, ki se obdelujejo se lahko prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora in so tako predmet zakonodaje države, kjer se nahajajo strežniki Google. Google ima glede mednarodnih prenosov podatkov registriran Ščit zasebnosti EU-ZDA. Z Googlom imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov s katero se zavezuje upoštevati EU pravila varstva osebnih podatkov. Več o pravilih zasebnosti: https://policies.google.com/privacy. Uporaba storitev Google se izvaja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da optimiziramo delovanje naših storitev oz. za boljše upravljanje naših odnosov s strankami.

Za spremljanje statistike in namene trženja sodelujemo s podjetjem Facebook ltd. s sedežem v ZDA. Facebook ltd. in povezana podjetja upravljajo z globalno strežniško infrastrukturo. Podatki, ki se obdelujejo se lahko prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora in so tako predmet zakonodaje države, kjer se nahajajo strežniki podjetja Facebook ltd. Facebook ltd. ima glede mednarodnih prenosov podatkov registriran Ščit zasebnosti EU-ZDA. S Facebookom imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov s katero se zavezuje upoštevati EU pravila varstva osebnih podatkov. Več o pravilih zasebnosti: https://www.facebook.com/policy.php. Uporaba Facebook storitev se izvaja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da optimiziramo delovanje naših storitev oz. za boljše upravljanje naših odnosov s strankami.

Za izvajanje prodajnih aktivnosti uporabljamo produkte podjetja Microsoft Ireland. Microsoft Ireland in povezana podjetja upravljajo z globalno strežniško infrastrukturo. Podatki, ki se obdelujejo se lahko prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora in so tako predmet zakonodaje države, kjer se nahajajo strežniki podjetja Microsoft Ireland. Microsoft Ireland ima glede mednarodnih prenosov podatkov registriran Ščit zasebnosti EU-ZDA. Z Microsoft Ireland imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov s katero se zavezuje upoštevati EU pravila varstva osebnih podatkov. Več o pravilih zasebnosti: https://privacy.microsoft.com/sl-si/. Uporaba Microsoft storitev se izvaja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da optimiziramo delovanje naših storitev oz. za boljše upravljanje naših odnosov s strankami.

Za zbiranje komentarjev, vprašanj in pobude na predlagane teme za spletno izobraževanje uporabljamo storitev Hypothesis. istoimenskega podjetja s sedežem v San Franciscu, Kalifornija, ZDA. Hypothesis in povezana podjetja upravljajo z globalno strežniško infrastrukturo. Podatki, ki se obdelujejo se lahko prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora in so tako predmet zakonodaje države, kjer se nahajajo strežniki podjetja Hypothesis. Hypothesis ima glede mednarodnih prenosov podatkov registriran Ščit zasebnosti EU-ZDA. Več o pravilih zasebnosti: https://web.hypothes.is/privacy. Uporaba Hypothesis storitev se izvaja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da optimiziramo delovanje naših storitev oz. za boljše upravljanje naših odnosov s strankami.

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ima posameznik naslednje pravice iz varstva osebnih podatkov, ki so opisane spodaj:

 1. Dostop in izpis osebnih podatkov: zahteva lahko informacijo o tem ali obdelujemo o njemu kakšne osebne podatke, katere in na kakšni podlagi jih obdelujemo. Ta pravica posamezniku omogoča, da zahteva kopijo izpis osebnih podatkov, ki jih zbira EN-LITE o njem in preveri ali se obdelujejo zakonito.
 2. Popravek osebnih podatkov: zahteva lahko, da popravimo oz. dopolnimo nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o njem.
 3. Omejitev obdelave osebnih podatkov: zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če želi, da ugotovimo njihovo točnost ali preverimo razloge za njihovo nadaljnjo obdelavo.
 4. Izbris osebnih podatkov: zahteva lahko, da njegove osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa, dokler tak odnos ne preneha).
 5. Preklic privolitve: posameznik ima kadarkoli pravico pisno preklicati privolitev oz. soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos osebnih podatkov za določen namen. Ko prejmemo obvestilo posameznika o preklicu privolitve obdelave njegovih osebnih podatkov, bomo takoj prenehali obdelovati podatke za namene, ki so bili prvotno dani, razen če za obdelavo že obstaja druga pravna podlaga, ki ne omogoča izbrisa na zahtevo posameznika.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Vse zahteve iz prejšnje točke, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate v pisni obliki pri upravljavcu, in sicer na elektronski naslov: info@en-lite.si.

Tudi informacije vam bo upravljavec, v kolikor bo to mogoče, zagotovil z elektronskimi sredstvi, razen če uporabnik zahteva drugače. Upravljavec bo na vašo zahtevo v zvezi z osebnimi podatki odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ob upoštevanju kompleksnosti zadeve ali števila zadev lahko upravljavec rok za uresničevanje pravic podaljša za največ dva dodatna meseca. V takem primeru vas bo upravljavec obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete. Le v primeru, če upravljavec dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati, lahko zavrne ukrepanje v skladu s tem poglavjem.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali izvajanja zahtevanega ukrepa ali zavrne ukrepanje v zvezi z vašo zahtevo.

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov: info@en-lite.si.

HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

EN-LITE bo hranil osebne podatke posameznika le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor EN-LITE obdeluje podatke na podlagi zakona, jih bo hranil za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih EN-LITE obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika, bo EN-LITE hranil do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. EN-LITE lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko EN-LITE zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno-ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistični nameni.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

OBJAVA SPREMEMB

EN-LITE si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve politike varstva osebnih podatkov. Vse spremembe politike varstva osebnih podatkov bo EN-LITE objavljal na svoji spletni strani.

April 2022