Sporočila za medije

Mediji o nas

Kontakt za medije

info@en-lite.si

EN-LITE Društvo za spodbujanje energetske pismenosti
Nove Loke 35, 3330 Mozirje

Mojca Drevenšek, predsednica