Sporočila za medije

Mediji o nas

  • Spletni portal Energetika.NET (8. 3. 2022): Globalni energetsko-podnebni simulator En-ROADS dobil slovenski prevod, www.nas-stik.si
  • Spletni portal Naš stik (7. 3. 2022): Zaživela slovenska različica projekta En-ROADS, www.energetika.net
  • Finance, Okolje & Energija (7. 3. 2022): Tu lahko izračunate, koliko bi se segrel planet, če bi ukinili jedrsko energijo, oe.finance.si

Kontakt za medije

info@en-lite.si

EN-LITE Društvo za spodbujanje energetske pismenosti
Nove Loke 35, 3330 Mozirje

Mojca Drevenšek, predsednica