NOVICE
Nazaj

EN-LITE z digitalno platformo iEnergija sodeloval na EPC VI

Projekt EN-LITE je s predstavitvijo digitalne platforme iEnergija sodeloval na letošnji, že 6. konferenci Razmislek o energetiki (EPC – Energy Policy Consideration), ki jo organizira slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (World Energy Council).

Letošnji EPC je bil posvečen tematiki upravljanja nacionalne energetike in podnebnih ukrepov. Udeležence so uvodoma nagovorili Franc Žlahtič (predsednik SNK WEC), Violeta Bulc (evropska komisarka za transport), Alenka Bratušek (podpredsednica Vlade RS in ministrica za infrastrukturo) in Einari Kisel (direktor za evropske energetske politike WEC).

Platformo iEnergija sta predstavila njena sourednika prof. Andrej Gubina in Mojca Drevenšek. Poudarila sta, da so vsebine iEnergije osredotočene na koristi in priložnosti trendov v elektroenergetiki za državljana (kot odjemalca-proizvajalca-shranjevalca elektrike, prebivalca in volivca).

iEnergija se bo v prihodnje intenzivneje osredotočala tudi na družbene (sociološke, ekonomske, okoljsko-podnebne, regulatorne itd.) vplive sprememb v energetiki.
Kot sta poudarila v zaključku, je platforma iEnergija na voljo v podporo upravljanju nacionalne energetike in podnebnih ukrepov. V procesu priprave nacionalnih strateških dokumentov in oblikovanju energetsko-podnebnih politik lahko iEnergija z obdelavo (dodatnih) energetsko-podnebnih vsebin prispeva k:

  • izobraževanju in ozaveščanju državljanov,
  • lažji izvedbi javnih posvetovalno-vključevalnih procesov priprave politik,
  • promociji energetike in z njo povezanih tem/dejavnosti med zainteresiranimi državljani (predvsem populacija mladih med 18 in 30 let).

Več informacij o dogodku: http://energypolicyconsideration.eu/si/epc-6-2019/

Predstavitveno gradivo o iEnergiji: http://www.en-lite.si/images/pdf/iEnergija_porocilo2018_final.pdf

Digitalna platforma iEnergija: www.i-energija.si