NOVICE
Nazaj

Energetsko-podnebni forum: Mladi, energija in podnebje

V društvu ENLITE smo skupaj z Mladinskim svetom Slovenije in mladinskim podnebnim delegatom organiziral Mladinski energetsko-podnebni forum.

Udeležilo se ga je več kot 40 mladih,  strokovnjakov s področja energetike ter predstavnikov odločevalcev in gospodarstva. Dogodek je potekal na Fakulteti za družbene vede, njegov namen pa je bil spodbuditev razprave o energetsko-podnebni prihodnosti Slovenije skozi oči mladih.

Ključne teme, ki smo jih naslovili na forumu, so bile: oskrba z energijo, podnebne spremembe, vpliv le-teh na ekosisteme in biotsko raznovrstnost ter vloga mladih pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik in krepitvi družbene odpornosti. Pri delu po skupinah smo govorili o aktivnem državljanstvu mladih v energetsko-podnebnem prehodu, energiji, družbi in gospodarstvu, podnebnih spremembah in načrtovanju nizkoogljičnega energetskega sistema prihodnosti, mladih in energetsko-podnebnem izobraževanju ter o podnebnih spremembah, ekosistemih in biotski raznolikosti.

Z udeležbo so nas počastili tudi predstavnice in predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Gospodarske zbornice Slovenije, Energetske zbornice Slovenije, Univerze v Ljubljani,  mladinska delegatka pri OZN, strokovnjaki, predstavniki gospodarstva in številni drugi deležniki.

Forum je otvorila predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik, ki je izpostavila: “Naš glavni namen je zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. Teme, ki so vezane na energetsko-podnebno prihodnost mladim, so izjemno pomembne,  zato so pogosto ravno mladi gonilna sila sprememb na tem področju. Zakaj mladinski energetsko-podnebni forum? Ker nam je pomembno, da je glas mladih slišan na vseh področjih, tudi pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik. Nikoli premladi, da bi spreminjali svet.”

Uvodoma nas je s svojim nagovorom pozdravila tudi mag. Tina Seršen, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo: “Ministrstvo je res zelo ponosno na sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije predvsem v delu, kjer smo letos prvič vzpostavili program Podnebnega mladinskega delegata. Z njim želimo prispevati k opolnomočenju mladih na področju podnebnih sprememb in jih hkrati tudi vključiti v mednarodna podnebna pogajanja.”

O podnebnih spremembah in vplivu le-teh na okolje pa je spregovoril tudi prvi mladinski podnebni delegat Rok Dolenc: "Dejstvo je, da si mladi želimo več – več pravičnosti pri zelenem prehodu, tako med državami, kot znotraj držav, višje ambicije in obenem tudi odpornejšo družbo, ki bo sposobna prenesti vse sedanje in prihodnje posledice podnebnih sprememb. Upam, da bodo naše ideje uslišane tudi na podnebni konferenci COP28 v Dubaju.”

Mag. Mojca Drevenšek, predsednica društva ENLITE, je v nadaljevanju poudarila, da si bodo v sodelovanju z mladinskimi organizacijami, s katerimi dosegajo že več kot petino vseh mladih v Sloveniji, tudi v prihodnje prizadevali promovirati in spodbujati aktivnosti mladinskega sektorja na energetsko-podnebnem področju. "Pripravili bomo pregled ključnih mladinskih energetsko-podnebnih aktivnosti ter jih približali odločevalcem, gospodarstvu in energetiki. V Sloveniji je še veliko potenciala za kakovostnejše in iskrenejše sodelovanje podjetij in odločevalcev z mladimi." Kot je dejala, moramo preseči tako imenovane. »youthwashing« pristope pri sodelovanju z mladimi, ki le navidezno vključujejo njihove predloge in pobude. Organizacija mladinskega podnebno-energetskega foruma je tako le prvi korak v tej smeri, ki jo bodo po njenih besedah s podporo energetskih in drugih podjetij, med katerimi je glavni podpornik projekta v letu 2023 družba ELES, nadaljevali tudi v letu 2024.

Na zaključni okrogli mizi, ki jo je moderiral Rok Dolenc, so sodelovali Vesna Nahtigal (GZS)dr. Danijel Crnčec (FDV in MOPE), mag. Ana Vučina Vršnak (EZS), Lina Jerina Ljubojevič (ENLITE), Klemen Knez (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani) in Tim Gregorčič (Inštitut za zdravje in okolje). Povzeli so ključna sporočila razprav, ki so potekala na tematskih omizjih, ter podali pobude in predloge za nadaljnje delo mladinskega energetsko-podnebnega foruma.

Lina Jerina Ljubojevič (ENLITE) je izpostavila, da v Sloveniji ne manjka sposobnih in zainteresiranih mladih oz. mladinskih organizacij, ki jih zanima delovanje na področju trajnosti, podnebnih sprememb in tudi energetike. "S tem Forumom smo že ustvarili skupnost mladinskih organizacij na eni ter odločevalcev, predstavnikov gospodarstva in stroke na drugi strani, kar je odlična podlaga za nadaljnje sodelovanje."

Projekt podpira družba ELES.