NOVICE
Nazaj

iEnergijo razvijamo v globalno izobraževalno-ozaveščevalno platformo v okviru mentorskega programa UNESCO (Open Education for a Better World)

V sodelovanju z UNESCO programom Open Education for a Better World in Univerzo v Novi Gorici smo organizirali mednarodno interaktivno razpravo o pomenu odprtega izobraževanja o energiji in energetiki z naslovom Energija, družba in odprto izobraževanje (Energy, Society and Open Education).

Predstavitev projekta razvoja globalne odprte izobraževalne platforme iEnergy (slovenska različica je zaživela v lanskem letu: www.i-energija.si, dostopna je tudi poenostavljena angleška beta različica www.i-energy.info) sta uvodoma predstavila Mojca Drevenšek (Consensus in društvo EN-LITE) in prof. Marko Marhl (Univerza v Mariboru in društvo EN-LITE). Sledile so tri panelne razprave, v katerih so številni domači in tuji naravoslovni, tehniški in družboslovni strokovnjaki delili svoje znanje in izkušnje o tem, kako lahko energetska pismenost podpre uresničevanje energetskih in podnebnih ciljev EU (prvi, evropski panel) ter doseganje 7. cilja trajnostnega razvoja ZN o čisti in dostopni energiji (drugi, globalni panel). Tretji panel so posvetili razpravi o ključnih elementih učinkovitega odprtega izobraževanja, s poudarkom na odprtih izobraževalnih virih in odprtem učenju, napredni podatkovni analitiki, umetni inteligenci, spletnih sodelovalnih platformah, videovsebinah, igrifikaciji in zagotavljanju celovite, učinkovite uporabniške izkušnje.

V hibridni razpravi, ki je potekala tudi z vključevanjem na daljavo, so sodelovali predstavniki slovenskih, evropskih in mednarodnih organizacij (po abecednem redu): Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani, CER - Center energetsko učinkovitih rešitev, Društvo za ZN za Slovenijo, E.DSO for smart grids, EIT InnoEnergy, ETIP SNET, Evropski parlament, ELES, ESMIG, Event Registry, Frontlab, GEN energija, Gospodarska zbornica Slovenije, IAEE – SAEE (Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko, Slovensko združenje za energetsko ekonomiko), IFNEC – International Framework for Nuclear Energy Cooperation, Institut Jožef Stefan, Ministrstvo za infrastrukturo, MiTeam.eu, National Union of Students – NUS UK, Plinovodi, Proxima, Robotina, RRA LUR, SBRA (Slovenian Business and Research Association), Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne odprte izobraževalne vire in odprto učenje, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Oxfordu, U.S. Department of Energy, VideoLectures.NET, Vrije Universiteit Amsterdam in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

V zaključnem delu je Gašper Hrastelj iz Slovenske nacionalne komisije za UNESCO izrazil podporo projektu in načrtovanim naslednjim korakom. Pobudniki razvoja globalne odprte izobraževalne platforme bodo na podlagi prispevkov in sklepov današnje večdeležniške razprave pripravili priporočila o odprtem izobraževanju na področju energetskega opismenjevanja, jeseni 2019 pa načrtujejo pripravo razpisa projekta v okviru globalnega UNESCO mentorskega programa Open Education for a Better World 2020 (več informacij o programu: http://oe4bw.ijs.si/).