NOVICE
Nazaj

Izšel je priročnik Energetska pismenost

V okviru projekta EN-LITE smo izdali priročnik »Energetska pismenost: Osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraže­vanje o energiji«, saj smo prepričani, da tudi naše okolje potrebuje gradivo, ki bo kratko in jedrnato, pa vendar celovito in z različnih strokovnih zornih kotov opozorilo na pomen in prepletenost z energijo in energetiko povezanih vsebin in izzivov.

Izvirnik priročnika Energy Literacy: Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education« je rezultatpartnerskega sodelovanja 13 ameriških vladnih ter številnih znanstvenoraziskovalnih in izobra­ževalnih organizacij. Njegov prevod in priredbo za slovenski prostor so pripravili prof. dr. Marko Marhl z Univerze v Mariboru, doc. dr. Tomaž Žagar z ARAO in mag. Mojca Drevenšek iz Consensusa. Priročnik skladno z izvirnikom ponuja multidisciplinarno osvetlitev energetske pismenosti, pri kateri izhaja iz osnov fizike, biologije in kemije, osnov energetskih sistemov in elektrotehnike, okoljskih ved, ekonomije, političnih ved, sociologije in komunikologije.

Tudi učni načrti slovenskih osnovnih in srednjih šol vključujejo vsebine, povezane z energijo in energetiko, pri različnih predmetih. Žal pa je sinteza teh znanj še vedno preveč prepuščena učiteljem in učencem. Zato želimo dobre prakse iz tujine prilagoditi slovenskim razmeram ter jih prenesti v slovenski izobraževalni prostor kot prispevek na poti do bolj celovitega, sistemskega razumevanja energije in njenega pomena v naši družbi.

Priročnik brezplačno distribuiramo učiteljem in profesorjem na slovenskih osnovnih in srednjih šolah (naš partner za distribucijo je založniška hiša Rokus Klett) ter fakultetah in knjižnicam po vsej Sloveniji, odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni (sektorji energetika, okolje, gospodarstvo, izobraževanje itd.), regionalnim razvojnim in energetskim agencijam, znanstveno-raziskovalnim in strokovnim organizacijam, nevladnim organizacijam, medijem in drugim zainteresiranim deležnikom.

V letu 2015 načrtujemo predstavitve, predavanja in razprave na temo pomena energetske pismenosti v Sloveniji in njenega prispevka k oblikovanju odgovorne, na znanju temelječe trajnostne energetske prihodnosti Slovenije.

Priročnik je prosto dostopen tukaj.