NOVICE
Nazaj

Izšla je publikacija »ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki« - preberite strokovno mnenje o gradivu z izobraževalnega vidika

Prof. dr. Marko Marhl, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru: »Splet področij, ki jih zajemajo intervjuji, kaže na pomen interdisciplinarnega pristopa in celovite, sistemske obravnave energije in energetike ter njunega pomena v družbi.« 

»Šolski kurikulumi prav gotovo zajemajo vse, ali pa vsaj veliko večino teh vidikov, še vedno pa je zaznati težave njihove razpršenosti: manjka celovitega pogleda, procesnih znanj in s tem razumevanja celotnega sistema, še posebej z vidika sistemske dinamike,« v svojem strokovnem mnenju o gradivu poudarja prof. Marhl, ki je sicer tudi eden od 13 intervjuvancev v publikaciji.

»Sodobna šola mora težiti k interdisciplinarnosti, povezovanju različnih strokovnih področij in povezovanju ljudi, s timsko naravnanostjo, ki s ciljem učinkovitega reševanja problemov vodi posameznika in družbo v uspešen razvoj. Sodoben izobraževalni sistem pa ni le šola; znanje je razpršeno po različnih virih, tudi omrežjih, ki z razvojem sodobnih tehnologij postaja vse širše dosegljivo in vse hitreje izmenljivo. Zato je ključno, kot vse glasneje opozarja sodobna teorija učenja, t.i. »teorija konektivizma«, da znamo v širokem, velikokrat »zamegljenem« okolju številnih informacij učinkovito presojati njihovo relevantnost in izbirati tiste, ki jih učinkovito povezujemo v naš mrežni model znanja,« dodaja prof. Marhl in zaključuje, da bo knjižica ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki, prav gotovo eden tistih virov, ki nam bo pomagal učinkovito oblikovati del našega konstrukta znanja, imenovanega »energetska pismenost«.

Celotno strokovno mnenje prof. Marka Marhla o publikaciji ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki, lahko preberete tukaj.

avtor recenzije prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru) in urednica publikacije mag. Mojca Drevenšek

Priponke