eGRADIVA
Nazaj

Knjiga Trajnostna energija - brez razgretega ozračja

  • Avtor: David J.C. MacKay
  • Prevajalki: Maja Ropret in Andreja Krašna
  • Recenzenti slovenske izdaje: doc. dr. Tomaž Žagar, izr. prof. dr. Andrej Kitanovski, prof. dr. Marko Marhl
  • Urednici slovenske izdaje: Alenka Žumbar Klopčič in Mojca Drevenšek
  • Izdajatelj: Energetika.NET, d. o. o.

O prevodu naslova knjige: zakaj razgreto ozračje?

Naslov izvirnika Sustainable Energy – without the hot air smo prevedli v Trajnostna energija – brez razgretega ozračja, saj smo želeli ohraniti avtorjevo dvopomenskost naslova. Zgolj dobesedni prevod angleške besedne zveze hot air v »nakladanje«, »prodajanje megle« ali »besedičenje« namreč ne ponuja, kot je to pri izvirnem naslovu knjige, tudi namiga na »segrevanje ozračja« kot verjetno posledico podnebnih sprememb.

Zato želimo z razgretim ozračjem (kot prevodom izvirnega hot air) enakovredno zajeti naslednja pomena:

  • razgretost kot razvnetost čustev, ki onemogoča realistično, na številkah in dejstvih temelječe energijsko računanje; prav slednjega pa priporoča, zagovarja in v knjigi ponuja prof. MacKay;
  • razgretost kot segrevanje ozračja, saj prof. MacKay kot enega od razlogov za potrebo po oblikovanju trajnostnih energetskih strategij poleg omejenih zalog fosilnih goriv in varnosti oskrbe z energijo (energetske uvozne neodvisnosti) navaja tudi podnebne spremembe; razgreto ozračje naj nas v nekoliko prenesenem pomenu spomni tudi na učinek tople grede in posledično na segrevanje ozračja.

Potrebujemo torej trajnostno energijo – brez razgretega ozračja.

Prijetno branje!

Priponke