eGRADIVA
Nazaj

Knjižica o sevanju

Izobraževalna knjižica »Energija, sevanje, življenje: Dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju«

Vsebina:

  • prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta)
  • doc. dr. Tomaž Žagar (GEN energija d. o. o.)
  • doc. dr. Vladimir Grubelnik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
  • mag. Mojca Drevenšek (Consensus Komunikacije za odgovorno družbo)

Uredila: Mojca Drevenšek in Tomaž Žagar
Lektura: Špela Vidmar
Oblikovanje: KOFEIN dizajn
Naklada: 5.000
Tisk: Schwarz Print, d.o.o.
Izdajatelj: EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti

Za strokovni pregled posameznih sklopov knjižice se zahvaljujemo sodelavcem projekta EN-LITE:

  • prof. dr. Alenka Gaberščik (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; za pregled sklopa Sevanje v naravi)
  • doc. dr. Peter Kitak (Univerza v Mariboru, FERI, Inštitut za močnostno elektrotehniko; za pregled sklopa Sevanje gospodinjskih električnih aparatov)
  • mag. Andrej Štern (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije; za pregled sklopa Sevanje in mobilne komunikacije)
  • mag. Aleš Kregar in Minče Mandelj (ELES, d. o. o.; za pregled sklopa Sevanje daljnovodov)
  • Matjaž Žvar (NEK, d. o. o.; za pregled sklopa Sevanje in jedrske elektrarne)
  • doc. dr. Marko Jevšek, spec. radiolog (UKC Maribor in Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta; za pregled sklopa Sevanje v medicini)

Knjižica je konec leta 2017 izšla tudi v hrvaškem jeziku: »Energija, zračenje, život. Činjenice i mitovi o zračenju u svakodnevnom životu.«

Priponke