NOVICE
Nazaj

Novo v iEnergiji: O rabi energije v industriji

S pomočjo SURS smo objavili podatke o rabi energije v industriji. V predelovalnih dejavnostih predstavljata največji, kar 80-odstotni delež energentov elektrika in zemeljski plin.

Znotraj predelovalnih dejavnosti porabimo največ energije v dejavnostih:

  • proizvodnje kovin (27 odstotkov),
  • proizvodnje papirja in izdelkov iz papirja (13 odstotkov) ter
  • proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov (12 odstotkov).

Kar zadeva cene elektrike in zemeljskega plina za slovensko industrijo, se cene za elektriko v zadnjih letih gibajo okrog 70 odstotkov povprečne cene v EU-28, za zemeljski plin pa so blizu evropskega povprečja.

Podatki SURS o rabi energije v industriji.

Oglejte si video izjavo Martina Novšaka, generalnega direktorja GEN energije in podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije, za iEnergijo, v kateri poudarja:

  • pomen zanesljive oskrbe z energijo za gospodarstvo,
  • kako cene energentov vplivajo na izvozno konkurenčnost in
  • zakaj je dobro zmanjšati energetsko uvozno odvisnost.

Raziščite iEnergijo: www.i-energija.si
O strokovnih sodelavcih iEnergije: www.i-energija.si/ienergija/strokovni-sodelavci/