NOVICE
Nazaj

Prijavili smo nov projekt za OE4BW: En-ROADS Slovenija

Na razpis mednarodnega mentorskega programa OE4BW 2022 smo prijavili pripravo slovenske jezikovne različice globalnega energetsko-podnebnega simulatorja En-ROADS, ki sta ga razvila MIT (Tehnološki inštitut Massachusettsa) in think-tank Climate Interactive.

En-ROADS je prosto dostopno interaktivno orodje, ki spodbuja javno razpravo in krepi ozaveščanje o povezanosti energetskih, ekonomskih, prostorskih, okoljskih, zdravstvenih in drugih vidikov razvoja, ob hkratni blažitvi podnebnih sprememb. Simulator prikazuje stanje, trende in možne ukrepe na globalni ravni.

Ambicija slovenskega projekta, ki ga je na razpis OE4BW prijavila Mojca Drevenšek iz društva EN-LITE, je:

  • priprava slovenske jezikovne različice globalnega simulatorja in
  • načrtovanje in izvedba odprtega izobraževanja in ozaveščanja s poudarkom na energetskih, podnebnih, ekonomskih, okoljskih in z njimi povezanih posebnostih slovenskega prostora.

Končni cilj projekta je ozaveščevalne narave: spodbuditi mlade in aktivne državljane k uporabi simulatorja in spodbujanju javne razprave o realističnih, strokovno utemeljenih temeljih za pripravo energetsko-podnebne prihodnosti Slovenije.