NOVICE
Nazaj

Projekt En-ROADS Slovenija

Objavljena je slovenska jezikovna različica En-ROADS, globalnega energetsko-podnebnega simulatorja.

V okviru uresničevanja svojega poslanstva krepitve energetske pismenosti so v društvu EN-LITE pripravili slovenski prevod globalnega energetsko-podnebnega simulatorja En-ROADS, ki so ga razvili na MIT (Massachusetts Institute of Technology) Sloan Sustainability Initiative v sodelovanju s Climate Interactive.

Na spletnem mestu Climate Interactive se je slovenska jezikovna različica En-ROADS tako pridružila že 14-im obstoječim jezikovnim različicam, med katerimi so poleg izvorne angleške tudi francoska, španska, nemška, italijanska, portugalska, japonska, kitajska in druge.

Vir: www.climateinteractive.org
Vir: www.climateinteractive.org

V širši strokovni ekipi društva so prepoznali prednosti En-ROADS kot odprtega, interaktivnega, podatkovno kredibilnega ozaveščevalnega orodja, ki krepi energetsko-podnebno pismenost ter lahko pomembno spodbudi javne in medijske razprave o oblikovanju energetsko-podnebne prihodnosti Slovenije, Evrope in sveta.

En-ROADS je prosto dostopno spletno orodje, ki je na voljo vsakomur, bodisi za individualno ali  skupinsko rabo v formalnem ali neformalnem izobraževanju in v podporo načrtovanju (med)sektorskih politik. V društvu EN-LITE načrtujejo izobraževalno-ozaveščevalne aktivnosti in usposabljanja, ki bodo zainteresiranim deležnikom olajšala uporabo En-ROADS v Sloveniji. Z več kot 15-imi vodilnimi slovenskimi strokovnjaki za energetiko, transport, ekonomijo, industrijo, gozdarstvo, kmetijstvo itd. z univerz, inštitutov in strokovnih združenj pripravljajo odprt spletni izobraževalni tečaj, v katerem bodo na poljuden način predstavili stanje, trende in cilje na omenjenih področjih v Sloveniji.