NOVICE
Nazaj

S predstavitvijo iSevanja smo sodelovali na letošnjem Elektrofestu

V septembru je letos že sedmič zapored potekal znanstveni festival Elektrofest, katerega namen je energetsko opismenjevanje dijakov. Društvo EN-LITE je sodelovalo na »elektro postaji« družbe ELES, kjer smo predstavljali digitalno platformo iSevanje.

Elektrofest je letos obiskalo več kot 400 dijakov. Tema letošnje prireditve je bila namenjena spoznavanju sevanja v vsaksanjem življenju, program pa je vseboval štiri vsebinske »elektro postaje«. Mag. Mojca Drevenšek in Pia Gaber iz društva EN-LITE sta na »postaji« družbe ELES kot gostujoči predavateljici predstavili digitalno platformo iSevanje, ki na interaktiven način izpostavlja v javnosti večkrat napačno razumljene teze – mite o sevanju in jih s strokovno utemeljenimi dejstvi ovrže. Namen platforme iSevanje je predstaviti različne oblike sevanja in ustvariti zavedanje, da je sevanje vseskozi prisotno okrog nas. Za dijake je bila predstavitev iSevanja zanimiva tudi z vidika, da na njej lahko najdejo vsebine, ki bi jih potrebovali v učnem procesu.

Organizatorji prireditve Elektrofest so elektroinstitucije: družba ELES, podjetje GEN energija, Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) in Fakulteta za elektrotehniko (FE) Univerze v Ljubljani. Organizatorji so vsak na svoji »elektro-postaji« dijake izobraževali o sevanju. Družba GEN energija je na interaktivnih delavnicah predstavila različne fizikalne lastnosti sevanja. EIMV je dijake popeljal v visokonapetostni laboratorij in jim predstavil nizkofrekvenčna elektromagnetna polja v naravnem in življenjskem okolju. Na postaji FE pa so dijaki spoznali vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje.

Več o Elektrofestu si lahko preberete tudi na portalu Naš stik.

Fotografije: Brane Janjić