NOVICE
Nazaj

Strokovni posvet in predstavitev knjige

Slovenski prevod je v torek, 10. decembra, doživel tudi ugledno strokovno predstavitev. Prisotne sta nagovorila v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Danijel Levičar in koordinator za razvoj v vodstvu družbe ELES, d. o. o., mag. Uroš Salobir. Sledila je predstavitev projekta EN-LITE s strani partnerjev projekta prof. dr. Deana Korošaka (UNI MB in direktor zavoda RAZ:UM) in mag. Mojce Drevenšek (Consensus, d. o. o.).

Na omizju in v razpravi o oblikovanju trajnostne energetske prihodnosti v Sloveniji so sodelovali ugledni gostje: v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Danijel Levičar, koordinator za razvoj v vodstvu družbe ELES, d. o. o., mag. Uroš Salobir, prof. dr. Marko Marhl (Fakulteta za matematiko in fiziko, UNI MB), izr. prof. dr. Andrej Kitanovski (Fakulteta za strojništvo, UNI LJ), prof. dr. Igor Papič (Fakulteta za elektrotehniko, UNI LJ), direktor GEN energija d.o.o. Martin Novšak in mag. Rok Vodnik (Petrol, d. d.). Sodelujoči na omizju so odprli razpravo o pomenu trajnostne energetske prihodnosti za Slovenijo z zornih kotov zanesljivosti oskrbe, nizkoogljičnosti in konkurenčnosti cen energije ter pomen krepitve energetske pismenosti med različnimi deležniki.

Tako kot izvirnik, bo tudi slovenski prevod v elektronski različici prosto dostopen na spletnem mestu www.withouthotair.com (tam so poleg izvirnika na voljo še prevodu v 12 tujih jezikov). Že sedaj pa je dostopen tukaj.