NOVICE
Nazaj

Uspešno smo izvedli dogodek »Razsvetlimo energetsko prihodnost Slovenije«

V okviru projekta EN-LITE smo 20. decembra v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede organizirali 3 tematske predstavitve o virih energije in njeni rabi, povezavi med energijo in prostorom ter oblikovanju energetske politike, ki so se končale z razpravo med študenti družboslovja, tehnike in naravoslovja.

Študentom je prof. dr. Iztok Tiselj z Inštituta »Jožef Stefan« najprej predstavil, koliko energije dnevno porabi vsak prebivalec Slovenije in kako lahko te vire energije zložimo v 20-kilogramski nahrbtnik. V nadaljevanju je Sergeja Praper Gulič z Urbanističnega inštituta RS predstavila neenakomerno poselitev Slovenije, kjer gostota poselitve po občinah variira med 5 in 1.019 prebivalcev na km2. Razložila je, da na rabo energije pomembno vplivajo potrebe po mobilnosti in možnosti izbire prometnih sredstev. Urška Dolinšek z Ministrstva za infrastrukturo pa je predstavila proces priprave Energetskega koncepta Slovenije (EKS). EKS je eden od ključnih nacionalnih razvojnih dokumentov na področju energetike in bo vseboval strateške usmeritve, med katerimi je ena od temeljnih nizkoogljičnost.

V živahni razpravi, ki je sledila predstavitvam, so študentje zastavljali vprašanja in posredovali svoja stališča o raznolikih temah, povezanih z energijo in energetiko: od izzivov rabe prostora v povezavi z oživljanjem podeželja (ali: podeželskih območij), povezav med prometno infrastrukturo in rabo energije do tem, povezanih s posameznimi viri energije (predvsem jedrsko energijo in lesno biomaso), socialnih vidikov energije in energetske revščine, izzivov energetske učinkovitosti ter mednarodnih, globalnih pogledov na energetsko uvozno odvisnost Evrope in Slovenije.