NOVICE
Nazaj

Uspešno smo izvedli posvet »Zakaj je pomembna energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?«

Dogodek je potekal v četrtek, 22. januarja 2015. Udeležilo se ga je več kot 80 predstavnikov šolstva, energetike, odločevalcev, razvojnih agencij, nevladnih in strokovnih organizacij. Sodelujoči so se ob koncu dogodka strinjali, da je krepitev energetske pismenosti pomembna za uspešno načrtovanje trajnostne energetske prihodnosti Slovenije.

Na strokovnem posvetu so zbrane pozdravili Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo, Joshua M. Harris, vodja oddelka za politično-gospodarske zadeve na Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, in Martin Novšak, direktor družbe GEN energija. Uvodni govorci so projektu EN-LITE in nadaljnjemu delu v zvezi z nadgradnjo priročnika izrazili svojo podporo.  

Nato so naravoslovni, tehniški in družboslovni strokovnjaki z Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani, Statističnega urada RS, ELES, ARAO, Društva za ZN za Slovenijo in Consensusa v treh vsebinskih sklopih, iskali odgovor na vprašanje: »Zakaj je pomembna energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?«.

Predavatelji so tako v treh sklopih predstavili vseh sedem načel in njihov pomen za energetsko pismenost. Prvi sklop je bil namenjen predstavitvi naravoslovnega vidika energije. Predavatelji prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru, prof. dr. Alenka Gabrščik, Univerza v Ljubljani, in izr. prof. dr. Dušan Krnel, Univerza v Ljubljani, so vsak iz svojega strokovnega področja odgovarjali na vprašanje kaj je energija in kako energijski tokovi poganjajo fizikalne in biološke procese na Zemlji. V drugem sklopu sta doc. dr. Tomaž Žagar, ARAO, in mag. Jan Kostevc, ELES, predstavila vidik energetskega sistema in zbranim nazorno razložila kaj je energetska infrastruktura in kako potuje energija od vira do porabnika. V tretjem sklopu so mag. Mojca Drevenšek, Consensus, doc. dr. Boštjan Udovič, Univerza v Ljubljani, in Mojca Suvorov, Statistični urad RS, predstavili družbeni vidik oblikovanja odločitev o oskrbi z energijo in kako te odločitve vplivajo na kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacija.      

Razpravljavci na posvetu so se strinjali, da je potrebno nadaljnje delo v smeri multidisciplinarnega pristopa k energetski pismenosti in da je bil strokovni posvet dober začetek. Slediti mu morajo nadaljnje aktivnosti, od  vzpostavitev komunikacijskega središča za energijo/energetiko, razvoja izobraževanja učiteljev/profesorjev, do nadgradnje učnih načrtov.   

Prezentacije govorcev:

  • prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru): Kaj je energija in kako energijski tokovi poganjajo fizikalne in biološke procese na Zemlji? 
  • prof. dr. Alenka Gaberščik (Univerza v Ljubljani): Energija poganja tudi biološke sisteme
  • prof. dr. Dušan Krnel (Univerza v Ljubljani): Energija-nikoli dovolj pojasnjena
  • doc. dr. Tomaž Žagar (ARAO): Vidiki energetskega sistema
  • mag. Jan Kostevc (ELES): Izzivi obratovanja elektroenergetskega sistema
  • Mojca Suvorov (Statistični urad RS): Energetska pismenost in podatki 
  • mag. Mojca Drevenšek (Consensus): Zakaj je pomembna energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?