NOVICE
Nazaj

VABILO K SODELOVANJU - izobraževalno-ozaveščevalni priročnik Mladi, energija in podnebje

VABILO SLOVENSKIM MLADINSKM ORGANIZACIJAM:

V društvu ENLITE pripravljamo digitalni in tiskani izobraževalno-ozaveščevalni priročnik Mladi, energija in podnebje.

Priročnik bo prvenstveno v pomoč učiteljem, profesorjem in mentorjem pri njihovem izobraževalnem delu v slovenskih OŠ in SŠ, koristil pa bo tudi mladinskim delavcem in drugim deležnikom, aktivnim na področju neformalnega energetsko-podnebnega izobraževanja. Med njimi so tudi slovenska energetska in druga podjetja ter odločevalci.

V gradivu bomo poleg temeljnih vsebin za krepitev energetsko-podnebne pismenosti predstavili tudi delo slovenskega mladinskega sektorja in študentskih organizacij na širšem energetsko-podnebnem področju. Tako bomo med izobraževalci, podjetji in odločevalci promovirali vaše aktivnosti in načrte.

Zato vas vabimo k sodelovanju, ki je za vas povsem brezplačno!

Sodelovanje bo potekalo bo v treh korakih:

  • Najprej vas bomo prosili za izpolnitev kratkega vprašalnika z največ desetimi vprašanji, ki vam ne bo vzela več kot 15 do 20 minut. Tako nam boste sporočili osnovne informacije o vaši organizaciji, njenem poslanstvu, tekočih aktivnostih in prihodnjih načrtih na energetsko-podnebnem in povezanih področjih, kot so družbene teme, kakovost okolja, delovna mesta, razvojne dejavnosti in podobno. Vprašalnik boste po mailu prejeli najkasneje do ponedeljka, 8. januarja 2024, rok za izpolnitev pa bo ponedeljek, 15. januar 2024, do 14. ure.
  • Po pregledu vprašalnika vas bomo najkasneje do petka, 19. januarja, kontaktirali in uskladili termin za spletni sestanek/intervju prek Teams, ki bo trajal približno 30 minut, izvedli ga bomo predvidoma do konca januarja 2024. Na sestanku lahko sodeluje eden ali več predstavnikov vaše organizacije, poudarek pa bo na vaših predlogih in pobudah glede energetsko-podnebnih ukrepov, sodelovanja mladih z deležniki (na primer z gospodarstvom, energetiko, odločevalci itd.), izboljšanju formalnega in neformalnega energetsko-podnebnega izobraževanja v Sloveniji itd.
  • Na podlagi prejetih informacij bomo pripravili pisni predlog predstavitve dejavnosti in pobud vaše organizacije, ki vam ga bomo pred vključitvijo v digitalni in tiskani priročnik Mladi, energija in podnebje poslali v pregled.

V okviru koraka št. 1 vas bomo v vprašalniku povprašali tudi, če želijo vaši člani aktivno sodelovati pri oblikovanju predlogov za pripravo sodobnega, interaktivnega energetsko-podnebnega izobraževalnega gradiva za učitelje, profesorje in mentorje v OŠ in SŠ. Če boste izrazili interes, vam bomo sporočili podrobnosti glede sodelovanja, ki bo s skupino izobraževalcev in strokovnjakov potekalo od februarja do maja 2024.

Prijave potekajo do petka, 5. januarja 2024 do 12. ure na email naslov lina.ljubojevic@gmail.com

Več o društvu ENLITE in naših aktivnostih z mladimi najdete na spletnem mestu www.en-lite.si 

Vabljeni tudi k sledenju @en_pismenost, kar je naš izobraževalni kanal za mikroučenje o energiji in energetiki na Instagramu.

Priponke