NOVICE
Nazaj

Življenje je energija: energetski performance na UM

Sodelovali smo na dogodku Energetski performance v organizaciji Univerze v Mariboru in Gen skupine, na katerem so študentje iz štirih fakultet UM predstavili zanimiva dejstva o energiji, skupaj z demonstracijo interaktivnih orodij in naprav.

Kako deluje energija, kje jo dobimo, koliko jo moramo proizvesti za vsakodnevno delovanje? Med drugim so študentke in študentje na dogodku predstavil: 

  • Kateri viri energije obstajajo na Zemlji?
  • Kako Slovenija proizvaja energijo?
  • Koliko energije porabimo državljani in državljanke Slovenije?
  • Koliko energije porabijo naše gospodinjske naprave?

Doktorski študent na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je za uvod predstavil zanimivo napravo, ki jo je razvil in patentiral sam. V okolju, v katerem gibajoče se telo izmenjuje energije z okolico, neprestano gibanje ni mogoče. Pa je to res? Nedavno so ameriški znanstveniki ugotovili, da to ne drži. Gibanje feromagnetnega telesa skozi elektromagnetna polja inducira tok, smer katerega po Faradeyevem zakonu nasprotuje spremembi magnetnega polja, to pa ohranja neprestano gibanje. Iz tega toka lahko pridobivamo električno energijo v prihodnosti.

Študentje so nadaljevali z zanimivim eksperimentom ki nam je pokazal, kaj pomeni enota W (vat) in koliko energije porabimo za uporabljanje kuhinjskega mešalnika, na katerem je zapisano 200W. To so demonstrirali z dviganjem 20kg težke uteži na en meter višine vsako sekundo. To namreč predstavlja delo, ki opravlja električni mešalnik. S tem vidimo, kako veliko dela za nas opravi energija. 

Z naslednjim eksperimentom so študentje pokazali, da je zelo pomembno, za katere vire energije se odločamo in kam jih umeščamo. Za 9TWh elektrike iz vetrnih elektrarn potrebujemo 1.560 kvadratnih kilometrov, za jedrsko pa manj kot 1 kvadratni kilometer.

100 KWh porabi povprečen prebivalec Slovenije, od te porabe se zavedamo le polovico - npr. to, kar sami porabimo v gospodinjstvih in v osebnem prometu. Kaj pa energija, ki napaja naše šole, bolnišnice ali energija, ki jo potrebujemo za izdelavo oblačil ali hrane?

S pomočjo portalov eSvet, ElectricityMap in En-roads smo skupaj raziskovali ogljični odtis pridobivanja energije držav v Evropi, energetske scenarije za reševanje podnebnih sprememb ter različne energetske mešanice. 

Ste vedeli, da za eno uro likanja na Poljskem priozvedemo 680 g co2, na Finskem pa le 51g? Kako je to mogoče? Odgovor se skriva v virih energije, ki prevladujejo v državi. Premog je prevladujoč vir na Poljskem, na Finskem pa prevladujejo nizkoogljični viri, npr. jedrske in hidroelektrarne. 

Društvo EN-LITE pozdravlja inovativnost mladih pri reševanju energetskih vprašanj. Dogodki na temo ozaveščanja o pomenu energije so ključnega pomena za spodbujanje energetske pismenosti, predvsem med mladimi. Zato se že veselimo naslednjega dogodka Življenje je energija.