NOVICE
Nazaj

Uspešno smo izvedli strokovni posvet o energetskem kalkulatorju

Uspešno smo izvedli javni strokovni posvet:

»Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«. 

Posveta se je udeležilo okoli 70 predstavnikov odločevalcev, izobraževalnih organizacij, strokovne javnosti, nevladnih organizacij in medijev. 

Povezave na strokovne predstavitve (PPT) najdete tukaj

V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE smo v ponedeljek, 9. novembra 2015, v sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani v dvorani Državnega sveta organizirali javni strokovni posvet »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«. Kot so poudarili sodelujoči strokovnjaki, potrebujemo za oblikovanje naše energetsko-podnebne prihodnosti znanje - dejstva in številke, ki naj jih posredujejo predstavniki različnih strok, povezanih z energetsko-podnebnimi izzivi. 

Takšna multidisciplinarna skupina se oblikuje v okviru projekta EN-LITE in si prizadeva za izdelavo slovenskega energetskega kalkulatorja po vzoru britanskega izvirnika 2050 Energy Calculator, ki ga je za svoje potrebe prilagodila že kopica držav vsega sveta. Energetski kalkulator je interaktivno, spletno vsakomur prosto dostopno orodje, ki omogoča oblikovanje energetsko-podnebnih scenarijev do leta 2050 ter preverjanje povezanosti med podnebnimi, energetskimi, demografskimi, prehrambnimi, prostorskimi, prometnimi in drugimi izzivi naše prihodnosti, na katere vplivamo s svojim življenjskim slogom. 

Kot je na današnjem posvetu poudaril slavnostni uvodni govornik dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, bi bili na ministrstvu veseli izdelave slovenskega energetskega kalkulatorja, s katerim bi lahko o energetskih izzivih ozaveščali širšo javnost. Dodal je, da bi bolj informirana in racionalna razprava pomembno prispevala h kakovosti Energetskega koncepta Slovenije, ki je v pripravi. V nadaljevanju posveta je prof. Robin Grimes, glavni znanstveni svetovalec na britanskem Ministrstvu za zunanje zadeve, poudaril vlogo strokovnjakov in znanstvenikov pri oblikovanju britanske energetsko-podnebne politike. Predstavil je, kako se pri oblikovanju britanskih politik lotevajo organizacije in spodbujanja vključevanja strokovne javnosti. 

Po predstavitvi projekta EN-LITE in ambicije izdelave kalkulatorja, ki sta jo podala mag. Mojca Drevenšek in dr. Tomaž Žagar, so sledile predstavitve slovenskih strokovnjakov z različnih področij v zvezi z izdelavo kalkulatorja. Mojca Suvorov s Statističnega urada RS je predstavila ključne teme, ki bi jih moral slovenski kalkulator zajeti, in dobro razpoložljivost  kakovostnih statističnih podatkov, kar je pomembna začetna točka za izdelavo tega orodja. V nadaljevanju so strokovnjaki osvetlili ključne vsebinske izzive, in sicer vprašanje učinkov globalnih podnebnih sprememb v Sloveniji (mag. Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje), razpoložljivih virov energije za oskrbo Slovenije (prof. dr. Iztok Tiselj, Univerza v Ljubljani), pomena cene energije za slovensko gospodarstvo (Bojan Ivanc, CFA, CAIA, Gospodarska zbornica Slovenije), potencialov ukrepov za učinkovito rabo energije (mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost pri »Institutu Jožef Stefan«), značilnosti prostorskega razvoja Slovenije in povezave z rabo energije (Sergeja Praper, Urbanistični inštitut RS) ter potencialov razvoja električne mobilnosti (Željko Purgar, Sekcija trajnostna mobilnost CER). 

Ekipa projekta EN-LITE si bo prizadevala za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za izdelavo slovenskega energetskega kalkulatorja v letu 2016.